SAWAKIT.COM
นวัตกรรมเกิดจากความคิดสร้างสรรค์


 
SAWAKY เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาศัยหลักการทางธรรมชาติ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของมนุษย์ SAWAKY เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาศัยหลักการทางธรรมชาติ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของมนุษย์ SAWAKY เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาศัยหลักการทางธรรมชาติ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของมนุษย์


จุดกำเนิดของที่นอน SAWAKY

 ที่นอน SAWAKY ถูกพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาแผลกดทับโดยใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานกันระหว่างวัสดุสังเคราะห์กับหลักการระบายอากาศทางธรรมชาติ นำมาออกแบบและประดิษฐ์เป็นชิ้นงานที่เหมาะสมกับร่างกายมนุษย์ในท่านอน ซึ่งในท่านอนที่นอนที่เหมาะสมต่อร่างกายคือ สามารถลดแรงกดทับต่อกล้ามเนื้อและระบายอากาศได้ตลอดเวลา เหตุผลความจำเป็นสองประการนี้จะนำไปใช้ได้ทั้งกลุ่มคนปกติทั่วไปและกลุ่มผู้ป่วยนอนติดเตียง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีแผลกดทับจำเป็นอย่างยิ่งที่แผลจะต้องได้รับออกซิเจนอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เทคโนโลยีนี้จะนำไปใช้กับกลุ่มผู้ป่วยแผลกดทับได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ที่นอนลดแรงกดทับ SAWAKY

ลักษณะทั่วไป

ที่นอนถูกออกแบบให้มีระบบระบายอากาศได้อย่างธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งพาพลังงานไฟฟ้า มีโครงสร้างที่โปร่งและมีรูพรุนขนาดใหญ่ทั่วทั้งผืนเพื่อให้ออกซิเจนหมุนเวียนเข้าสัมผัสกับผิวหนังได้ทั่วแผ่นหลัง ที่นอนมีความนุ่มและความหนาที่เหมาะสมไม่ยวบตัวมากเกินไปอากาศถ่ายเทได้สะดวก จึงช่วยให้นอนสบายผ่อนคลายทุกท่วงท่า ใช้ได้กับบุคคลทั่วไป ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยนอนติดเตียง ผู้ที่มีปัญหาแผลกดทับ ที่นอนใช้วัสดุที่มีความทนทานใช้งานได้ยาวนาน มีระบบระบายอากาศที่ไม่ต้องพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าจึงใช้งานได้ง่ายสะดวกและสามารถนำไปใช้ได้ทุกสถานที่

Generalization

Mattresses are designed with a natural ventilation system without relying on electricity.The porous structure and pore size throughout the piece. The oxygen flow into contact with the skin over the back plate. The soft mattress suitable thickness, Quake not overweight,and Airy. It provides a comfortable, relaxed posture at all. Available to the general public,seniority or People with pressure ulcers. Bedding material is durable. A ventilation system that does not rely on electricity, so it is easy to use and can be used anywhere.


ลักษณะการยุบตัวของที่นอนในท่านอน

การยุบตัวของที่นอนจะเป็นไปตามน้ำหนักที่กดทับซึ่งแต่ละช่วงของร่างกายในท่านอนจะไม่เท่ากันและขึ้นอยู่กับน้ำหนักของผู้ป่วยแต่ละคน จากรูปที่ 2 ตำแหน่งที่มีโอกาสเกิดแผลกดทับได้มากคือ A B C D ด้วยคุณสมบัติของฟองน้ำที่มีความหนาแน่นที่เหมาะสม (35 g/cm3)จะทำให้การยุบตัวอยู่ในตำแหน่ง ระดับปลอดภัย ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ช่วยลดแรงกดไม่ให้เกิดการกดทับที่รุนแรง จึงช่วยลดแรงกดทับของกล้ามเนื้อและหลอดเลือดฝอย ที่นอนสามารถรองรับน้ำหนักรวมของผู้ป่วยได้ถึง 150 กก


ระบบการระบายอากาศแบบธรรมชาติ(Unplug)

   ชั้นล่างที่นอนจะเป็นแผ่นปุ่มนูน(แผ่นระบายความร้อน)มีโครงสร้างโปร่งทำหน้าที่พยุงน้ำหนักให้เกิดช่องว่างตลอดแนวล่างทั่วทั้งผืนและชั้นบนเป็นแผ่นฟองน้ำที่เจาะรูพรุนขนาด 10 มม ทะลุถึงด้านล่างทั่วทั้งแผ่นเพื่อให้อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวกมากขึ้น (รูพรุนขนาด 10 มม ในอัตราความถี่ 144 รูต่อตารางฟุต)

   หลักการทำงานความร้อนที่ระบายออกจากร่างกายจะกระจายลงสู่ด้านล่างได้ทันทีและออกซิเจนสามารถหมุนเวียนเข้าไปสัมผัสผิวหนังได้ตลอดเวลา ระบบการระบายอากาศที่ไม่ต้องพึ่งพลังงานไฟฟ้านี้ จะมีความปลอดภัยในขณะใช้งานโดยไม่ต้องคอยกังวลเรื่องกระไฟฟ้าขาดหาย ไม่ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ที่นอนสามารถนำไปใช้ได้กับทุกสถานที่

 


การใช้งาน

ที่นอนถูกออกแบบโดยแบ่งเป็นส่วนๆ รวมทั้งหมด 5 ส่วน/ชุด วิธีการใช้งานนำส่วนที่ 1,2,3,4 และ 5 มาวางเรียงต่อกันและหุ้มด้วยผ้าปูที่นอนเพื่อล็อคชิ้นส่วนไม่ให้เคลื่อนออกจากกัน ในขณะที่ใช้งานส่วนที่ 3 จะมีโอกาสสกปรกได้มากกว่าเนื่องจากผู้ป่วยอาจจะปัสสาวะราด ส่วนที่ 3 สามารถถอดออกและเลื่อนส่วนที่ 2 แทนที่ และนำส่วนที่ 3 ไปทำความสะอาดแล้วนำกลับมาแทนที่ส่วนที่ 2 หรือ กรณีส่วนใดส่วนหนึ่งเลอะหรือสกปรกให้ถอดส่วนนั้นไปทำความสะอาดโดยไม่ต้องซักทั้งผืน

คำแนะนำ การสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งชิ้นส่วนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวขึ้น

 คุณสมบัติ/ประโยชน์

1) มีความนุ่มและความยืดหยุ่นที่เหมาะสม ช่วยลดแรงกดทับของกล้ามเนื้อและหลอดเลือดฝอย

2) อากาศถ่ายเทได้สะดวก ลดการสะสมความร้อน ลดการเกิดเหงื่ออับชื้นและแบคทีเรีย

3) ป้องก้นหรือลดแผลกดทับได้อย่างเหมาะสม

4) ลดจำนวนครั้งของการพลิกตัวหรือไม่ต้องพลิกตัวบ่อยครั้ง

5) ช่วยลดอาการปวดหลัง อาการเมื่อยจากการนอน

6) ที่นอนไม่ต้องพึงพาพลังไฟฟ้า ไม่มีค่าซ่อมบำรุง ประหยัดและปลอดภัย

7) ที่นอนแยกชิ้นส่วนได้ สารมารถเปลี่ยนอะไหล่ทดแทนและทำความสะอาดได้ทุกชิ้นส่วน


ขนาดที่นอน (กxxส) 87 x 200 x 5 cmการนำไปประยุกต์ใช้

ที่นอนมีความยืดหยุ่นปรับตัวเองให้เข้ากับเตียงใช้ได้กับเตียงทุกชนิด

- เตียงแบบมีไกร 2 ไกร หรือ 3 ไกร

- เตียงธรรมดาทั่วไปหรือเตียงไฟฟ้า


 

คุณสมบัติของแผ่นกันน้ำ

คุณสมบัติของแผ่นกันน้ำคืออากาศไหลผ่านได้แผ่นกันน้ำเป็นวัสดุที่สามารถป้องกันไม่ให้น้ำผ่านได้ในลักษณะที่น้ำหยดลงผิวได้ดีแต่ถ้ามีการกดทับซ้ำๆบริเวณที่มีน้ำก็จะทำให้น้ำสามารถซึมผ่านได้ ดังนั้นการใช้งานทุกครั้งจะต้องคอยสังเกตการซึมผ่านของน้ำควบคู่ไปด้วยกัน


ข้อควรระวังในการใช้

1. ควรตรวจเช็คความถูกต้องของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นว่าปุ่มนูนอยู่ด้านล่างทุกชิ้นหรือไม่ (ปุ่มนูนต้องอยู่ด้านล่างเสมอ)

2. ห้ามใช้แผ่นพลาสติกหรือผ้าหนาทึบที่ไม่มีรูพรุนปูบนที่นอน (จะส่งผลกระทบต่อการระบายอากาศ)

3. ไม่ควรนำที่นอนวางบนพื้นที่นุ่มหรืออ่อนยวบมากเกินไป


คำแนะนำ/ข้อจำเป็นต้องปฏิบัติตาม

การนำที่นอนไปใช้กับผู้ป่วยแผลกดทับจะต้องทำความเข้าใจในโครงสร้างของที่นอนซึ่งจะออกแบบให้โปร่งระบายอากาศได้สะดวกรวดเร็วและตลอดเวลาสิ่งที่ผู้ดูแลควรทำความเข้าใจและปฏิบัติตามโดยมีความสำคัญคือ

1. บาดแผลควรได้รับออกซิเจนตลอดเวลาทั้งท่านอนหงายและนอนตะแคง

2. กรณีที่ผู้ป่วยต้องสวมแพมเพิส การสวมแพมเพิสจะทำให้แผลอับชื้น ผู้ดูแลจะต้องทำให้แพมเพิสระบายอากาศได้โดยการฉีกพลาสติกหุ้มออกเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้

3. ช่วงที่ผู้ป่วยยังมีแผลกดทับอยู่ ผู้ดูแลจำเป็นจะต้องคอยพลิกตัวผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอจนกว่าแผลจะหายสนิท

4. เมื่อแผลหายสนิทดีแล้วจึงค่อยๆลดความถี่ของการพลิกตัวจากทุก 2 ชม.ขยับเป็น 3..4..5 ชม. หรือมากกว่านั้น ให้ผู้ดูแลคอยสังเกตอย่างใกล้ชิด

5. ควรสลับตำแหน่งชิ้นส่วนของที่นอนอย่างสม่ำเสมอควรทำการสลับสัปดาห์ละ1ครั้งเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานด้วยวิธีการคือตำแหน่งที่รับแรงกดทับมากคือตำแหน่งก้นและตำแหน่งแผ่นหลังของผู้ป่วยดังนั้นควรจะนำเอาชิ้นส่วนของตำแหน่งหัวและเท้ามาสลับกับตำแหน่งก้นและหลังนั่นเอง


ผลการทดสอบใช้งานจริง/ Actual test results

น้ำหนัก

น้ำหนักเบาะนอน  7.8 kg.

น้ำหนักรวมบรรจุกล่อง 10 kg.

 สถิติวันนี้ 42 คน
 สถิติเมื่อวาน 76 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1707 คน
12877 คน
108738 คน
เริ่มเมื่อ 2009-08-31
Copyright (c) 2012 sawaky
Design: David Herreman