SAWAKIT.COM
นวัตกรรมเกิดจากความคิดสร้างสรรค์


 
SAWAKY เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาศัยหลักการทางธรรมชาติ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของมนุษย์ SAWAKY เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาศัยหลักการทางธรรมชาติ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของมนุษย์ SAWAKY เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาศัยหลักการทางธรรมชาติ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของมนุษย์

 
คนดูแลผู้ป่วย..จะมีเวลาพักผ่อนมากขึ้น


ผลการใช้งานจริงผลการใช้งานจริง

ผู้ป่วยเป็นแผลกดทับประมาณ 8 เดือน

ผลการใช้งานจริง ก่อนใช้แผลจะมีลักษณะชื้นแฉะแผลหายช้า หลังใช้ที่นอนช่วยแผลแห้งตกสะเก็ดภายใน 1.5 เดือน

                                                                                                                                                                วิธีแก้ปัญหาแผลกดทับ
 

การค้นพบวิธีการป้องกันและการรักษาแผลกดทับในครั้งนี้ เป็นการค้นพบจุดเกิดและจุดดับของปัญหา คือ เหตุ กับ สิ่งที่เกิดมาแต่เหตุ โดยใช้หลักทางธรรมชาติ ซึ่งสารมารถนำมาแก้ไขปัญหาแผลกดทับให้กับมนุษย์ได้ หลักธรรมชาติอันนี้เรียกว่า กฎสูงสุดแห่งธรรมชาติ คือ อิทัปปัจจยตา  

^เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ยอมมี  ^เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น  

^เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี  ^เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป

 ด้วยหลักแห่งธรรมชาตินี้จึงมองเห็นการเกิดขึ้นของปัญหาและการดับไปของปัญหาอย่างมีนัยสำคัญ และนำมรรควิธีมาใช้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขยายความหมาย

ขาเกิด   "เมื่อมีแรงกดทับต่อกล้ามเนื้อ จะทำให้หลอดเลือดฝอยถูกกดทับ" "เมื่อหลอดเลือดฝอยถูกกดทับทำให้เลือดไม่ไปหล่อเลี้งเซลทำให้เซลตาย" "เมื่อเซลตาย จึงเกิดแผลกดทับ"

            "เมื่อผิวหนังไม่ระบายอากาศ จึงเกิดเหงื่อ" "เมื่อเกิดเหงื่อ จึงเกิดแบคทีเรีย" "เมื่อเกิดแบคทีเรีย จึงทำให้ผิวหนังอ่อนแอ" "เมื่อผิวหนังอ่อนแอ จึงทำให้ถลอกได้ง่าย" "เมื่อผิวหนังถลอก จึงเกิดแผลกดทับ"


ขาดับ   "เมื่อไม่มีแรงกดทับต่อกล้ามเนื้อและหลอดเลือดฝอยทำให้เลือดไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงเซล เซลไม่ตาย  จึงไม่เกิดแผลกดทับ"

            "เมื่อผิวหนังได้รับออกซิเจน มีการระบายอากาศ จึงไม่เกิดเหงื่อ ไม่เกิดแบคทีเรีย ผิวหนังไม่อ่อนแอ ไม่เกิดการถลอก  จึงไม่เกิดแผลกดทับ"


สาเหตุ/วิธีแก้ไขแผลกดทับ

สาเหตุหลัก

1. เกิดจากแรงกดทับของกล้ามเนื้อและหลอดเลือดฝอย เนื่องจากในกล้ามเนื้อจะมีหลอดเลือดฝอยอยู่จำนวนมากเมื่อกล้ามเนื้อถูกกดทับจะทำให้หลอดเลือดฝอยถูกกดทับไปด้วยทำให้เลือดไม่ไปหล่อเลี้ยงเซลเกิดการตายของเซล

2. เกิดจากผิวหนังที่ถูกกดทับไม่ได้รับออกซิเจน ความร้อนในร่างกายจะระบายออกทางผิวหนังและเมื่อถูกกดทับจะเกิดความร้อนสะสม จึงเกิดเหงื่ออับชื้นเกิดแบคทีเรียและแบคทีเรียจะทำให้ผิวหนังอ่อนแอเมื่อเกิดการเสียดสี ผิวหนังจะถลอกเกิดแผลได้ง่ายและเมื่อเกิดแผลแล้วแผลจะลุกลามอย่างรวดเร็ว และแผลจะหายช้าหรือไม่สามารถหายเป็นปกติได้เลย

วิธีแก้ไข   

นอนบนที่นอนลดแรงกดต่อกล้ามเนื้อได้ลอดเวลา และ ระบายอากาศต่อผิวหนังได้ตลอดเวลา  สองประการนี้จะสามารถป้องกันและลดแผลกดทับหายเป็นปกติได้ ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถปฏิบัติได้ง่ายและได้ผลดีที่สุด


ลักษณะของที่นอนที่ใช้แก้ปัญหาแผลกดทับได้อย่างเหมาะสม

   ที่นอนถูกออกแบบให้มีระบบระบายอากาศได้อย่างธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งพาพลังงานไฟฟ้า มีโครงสร้างที่โปร่งและมีรูพรุนขนาดใหญ่ทั่วทั้งผืนเพื่อให้ออกซิเจนหมุนเวียนเข้าสัมผัสกับผิวหนังได้ทั่วแผ่นหลัง ที่นอนมีความนุ่มและความหนาที่เหมาะสมไม่ยวบตัวมากเกินไปอากาศถ่ายเทได้สะดวก จึงช่วยให้นอนสบายผ่อนคลายทุกท่วงท่า ใช้ได้กับบุคคลทั่วไป ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยนอนติดเตียง ผู้ที่มีปัญหาแผลกดทับ ที่นอนใช้วัสดุที่มีความทนทานใช้งานได้ยาวนาน มีระบบระบายอากาศที่ไม่ต้องพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าจึงใช้งานได้ง่ายสะดวกและสามารถนำไปใช้ได้ทุกสถานที่


ระบบการระบายอากาศแบบธรรมชาติ(Unplug)

    ชั้นล่างที่นอนจะเป็นแผ่นปุ่มนูน(แผ่นระบายความร้อน)มีโครงสร้างโปร่งทำหน้าที่พยุงน้ำหนักให้เกิดช่องว่างตลอดแนวล่างทั่วทั้งผืนและชั้นบนเป็นแผ่นฟองน้ำที่เจาะรูพรุนขนาด 10 มม ทะลุถึงด้านล่างทั่วทั้งแผ่นเพื่อให้อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวกมากขึ้น (รูพรุนขนาด 10 มม ในอัตราความถี่ 144 รูต่อตารางฟุต)

     หลักการทำงานความร้อนที่ระบายออกจากร่างกายจะกระจายลงสู่ด้านล่างได้ทันทีและออกซิเจนสามารถหมุนเวียนเข้าไปสัมผัสผิวหนังได้ตลอดเวลา ระบบการระบายอากาศที่ไม่ต้องพึ่งพลังงานไฟฟ้านี้ จะมีความปลอดภัยในขณะใช้งานโดยไม่ต้องคอยกังวลเรื่องกระไฟฟ้าขาดหาย ไม่ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ที่นอนสามารถนำไปใช้ได้กับทุกสถานที่
คุณสมบัติ/ประโยชน์

1) มีความนุ่มและความยืดหยุ่นที่เหมาะสม ช่วยลดแรงกดทับของกล้ามเนื้อและหลอดเลือดฝอยได้ตลอดเวลา

2) อากาศถ่ายเทได้สะดวก ลดการสะสมความร้อน ลดการเกิดเหงื่ออับชื้นและแบคทีเรีย

3) ป้องก้นหรือลดแผลกดทับได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

4) ลดจำนวนครั้งของการพลิกตัวหรือไม่ต้องพลิกตัวบ่อยครั้ง ช่วยให้ผู้ดูแลมีเวลาพักผ่อนมากขึ้น

5) ที่นอนไม่ต้องพึงพาพลังไฟฟ้า ไม่มีค่าซ่อมบำรุง ประหยัดและปลอดภัย

6) ที่นอนแยกชิ้นส่วนได้ สารมารถเปลี่ยนอะไหล่ทดแทนและทำความสะอาดได้ทุกชิ้นส่วนข้อมูลเปรียบเทียบข้อแตกต่างสินค้าข้อแตกต่างที่นอน

ที่นอน ลมทั่วไป

                                   ที่นอน SAWAKY

ด้านการป้องกันการเกิดแผลกดทับ

 - ป้องกันได้ระดับหนึ่ง แต่จะต้องคอยดูแลอย่างเข้มงวด

 - ต้องคอยพลิกตัวคนป่วยบ่อยทุก 2 ชม.

 - คนดูแลไม่เวลาพักผ่อน เครียด กังวลใจ

ด้านการป้องกันการเกิดแผลกดทับ

 - ป้องกันได้อย่างดี ไม่ต้องคอยดูแลอย่างมาก

 - ไม่ต้องพลิกตัวบ่อย หรือประมาณ 5 ชม/ครั้ง

 - คนดูแลมีเวลาพักผ่อน ผ่อนคลายลดความกังวลใจ


ด้านการหายของแผล

 - แผลหายช้าหรือไม่หายเลย ถ้าหากไม่ได้ดูแลอย่างเข้มงวด


ด้านการหายของแผล

 - แผลหายได้อย่างเป็นนัยที่ลดลงเลื่อยๆและหายในที่สุด


ด้านความปลอดภัย

 - มีโอกาสรั่วซึมได้ง่าย

 - ต้องพึงพาไฟฟ้าเสี่ยงต่อไฟฟ้าดับ
 


ด้านความปลอดภัย

 - ไม่มีการรั่วซึม

 - ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า


ด้านความประหยัดคุ้มค่า

 - ราคาต่อตัวถูกแต่อายุการใช้งานสั้น ในระยะยาวมีความสิ้นเปลืองมาก

 - เมื่อแผลหายช้าจะทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย งานวิจัยพบว่าจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ

   5,000- 26,000 บาท/เดือน 

 - มีความเสี่ยงต่อแผลติดเชื้อสูงมาก

 

ด้านความประหยัดคุ้มค่า

 - ราคาคุ้มค่าเมื่อเทียบกับอายุการใช้งานยาวนานกว่า

 - ทำให้แผลหายได้เร็ว ซึ่งจะช่วยลดหรือไม่มีค่าใช้จ่ายค่าอุปกรณ์ ยาล้างแผลลง

 - ปลอดภัยทุกขั้นตอนการใช้งาน


ระยะ 1 ปี

 - เสียค่าใช้จ่ายรวม ประมาณ 60,000 – 312,000 บาท
 


ระยะ 1 ปี

 - เสียค่าใช้จ่ายที่นอน   24,500  บาท

 - ลดการเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ตามเหตุและปัจจัยตามสถานะของผู้ป่วยแต่ละคนคุ้มค่า  ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ SAWAKY


 

 
 สถิติวันนี้ 23 คน
 สถิติเมื่อวาน 20 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
388 คน
9457 คน
105318 คน
เริ่มเมื่อ 2009-08-31
Copyright (c) 2012 sawaky
Design: David Herreman