SAWAKIT.COM
นวัตกรรมเกิดจากความคิดสร้างสรรค์


 
SAWAKY เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาศัยหลักการทางธรรมชาติ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของมนุษย์ SAWAKY เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาศัยหลักการทางธรรมชาติ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของมนุษย์ SAWAKY เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาศัยหลักการทางธรรมชาติ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของมนุษย์

ขอขอบคุณภาพนี้จากเว็บไซน์

เราเป็นเลิศแห่งการออกแบบผลิตภัณฑ์จากองค์กายมนุษย์ 

Anatomy of Design

บริษัท โอพีเอสซี เฮลท์ จำกัด

เราเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมเพื่อสุขภาพดีต่อการนอนนั่งและเดินของมนุษย์อย่างแท้จริง ประสบการณ์จากการคิดค้นทดสอบและวิจัยบวกกับความมุ่งมั่นที่ไรขีดจำกัดจึงได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการต่อทุกอิรอยาบถของมนุษย์คือ การนอน การนั่งและการเดิน และผลิตภัณฑ์ยังนำไปใช้ในทางการแพทย์เพื่อใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาแผลกดทับ ปัญหาอาการปวดหลังที่มีต่อร่างกายมนุษย์ทุกระดับชนชั้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราสามารถช่วยแก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้จริง เป็นอีกก้าวหนึ่งที่เรามีความภาคภูมิใจในความสำเร็จและภูมิใจเสนอสิ่งที่ดีต่อสังคมโลกใบนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริษัท โอพีเอสซีเฮลท์ จำกัด จะเป็นผู้นำและความเป็นเลิศในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่นอนและเบาะรองนั่งเพื่อสุขภาพที่นอนป้องกันหรือลดแผลกดทับ ภายใต้แบรนด์สวากี้ (SAWAKY) ภายในปี พ.ศ. 2564 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

พันธกิจ (Mission)

• เราจะผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ที่นอนและเบาะรองนั่งเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภค

• เราจะวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้รับประโยชน์สูงสุดในผลิตภัณฑ์ของเรา

• ส่งเสริมให้โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึง รพสต ทั่วประเทศ ใช้อุปกรณ์ที่นอนและเบาะรองนั่งในสถานพยาบาล เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับในระหว่างที่พักรักษาตัวในสถานพยาบาล

• บริษัทขยายช่องทางจัดจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคมีความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า

เป้าหมาย (Objective)

• สร้างผลิตภัณฑ์ที่นอนและเบาะรองนั่งเพื่อสุขภาพให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคภายในปี พ.ศ. 2562 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ


บริษัท โอพีเอสซี เฮลท์ จำกัด

42 ม.5 ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทร. 055-025086  โทรสาร. 055-714692 mobile 098-5651692, 081-8653512


แผนที่


 สถิติวันนี้ 22 คน
 สถิติเมื่อวาน 20 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
387 คน
9456 คน
105317 คน
เริ่มเมื่อ 2009-08-31
Copyright (c) 2012 sawaky
Design: David Herreman