SAWAKIT.COM
นวัตกรรมเกิดจากความคิดสร้างสรรค์


 
SAWAKY เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาศัยหลักการทางธรรมชาติ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของมนุษย์ SAWAKY เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาศัยหลักการทางธรรมชาติ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของมนุษย์ SAWAKY เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาศัยหลักการทางธรรมชาติ เพื่อใช้แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของมนุษย์


รางวัลเกียรติยศ

IP Fair pitching 2017 WINNER


.....................................................................................................................................................................................

นักประดิษฐ์พันล้าน ปี 2556

.........................................................................................................................................................................................................

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อการบ่มเพาะนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รางวัลระดับดี ปี 2555


......................................................................................................................................................โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ 

รางวัล NEC Award 2553

  สถิติวันนี้ 15 คน
 สถิติเมื่อวาน 20 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
380 คน
9449 คน
105310 คน
เริ่มเมื่อ 2009-08-31
Copyright (c) 2012 sawaky
Design: David Herreman